www.boverket.se

Boverkets rättsinformation
- en del av det offentliga rättsinformationssystemet


Boverkets rättsinformation

Länken nedan leder till Boverkets förteckning över våra författningar i form av en ATOM-fil.
I ATOM-filen pekas respektive författnings RDF- och PDF-fil ut.


Det offentliga rättsinformationssystemet?

Vill du veta vad rättsinformationssystemet är för något - besök då lagrummet.se webbsida. Där finner du information om både rättsinformationssystemet men även rättsdatalagret och rättsinformationssystemets projektdokumentation.